ACG-COFFEE-OP-VIEW01 (1)

Tên Công Trình: Quán Cafe Kết Hợp Cantin Trường Mầm Non ACG

Địa Điểm: Quận 2, TP HCM

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: m2

Thời Gian Hoàn Thành: 2017

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

>>>Xem thêm: Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi Trọn Gói

Tên Công Trình: Quán Cafe Căn Tin Trường Mầm Non ACG
Địa Điểm: Quận 2, TP HCM
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
Diện Tích: m2
Thời Gian Hoàn Thành: 2017

Từ khóa: 450m2 / Trường học