logo khách sạn Ánh Nguyệt

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Ánh Nguyệt Kids 1

Địa Điểm: TP. Cà Mau, Cà Mau

Chủ Đầu Tư: Anh Tân

Diện Tích: 850 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2017

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Tags: Tổng hợp khu vui chơi