Hệ thống tiniworld

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi tiNiWorld Lý Thường Kiệt

Địa Điểm: Siêu Thị Co.opMart Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. HCM

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: m2

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Tags: Tổng hợp khu vui chơi