Route 66 Đà Lạt

Mô hình quán cà phê 24/7 đầu tiên của thành phố sương mù.

Danh mục: