Các mô hình kinh doanh khu vui chơi

Thiet-ke-kid-cafe

Mô hình khu vui chơi Kid Cafe

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về gải pháp thiết kế mô hình Kid Cafe đang rất thịnh hành hiện nay…

Thiet-ke-kid-cafe

Mô hình khu vui chơi hướng nghiệp

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về gải pháp thiết kế mô hình Kid Cafe đang rất thịnh hành hiện nay…

Thiet-ke-kid-cafe

Mô hình khu vui chơi vận động

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về gải pháp thiết kế mô hình Kid Cafe đang rất thịnh hành hiện nay…

Kinh nghiệm đầu tư kinh doanh Khu vui chơi

Kinh nghiệm mở khu vui chơi

Kinh nghiệm mở khu vui chơi

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về kinh nghiệm mở khu vui chơi dưới góc nhìn của Chủ đầu tư.

Tuyển dụng và quản lý khu vui chơi

Tuyển dụng và quản lý khu vui chơi

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về gải pháp tuyển dụng và quản lý Khu vui chơi.

5 tiêu chí đầu tư khu vui chơi

5 tiêu chí xây dựng Khu vui chơi

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về Các tiêu chí xây dựng một khu vui chơi hiệu quả

Thiet-ke-kid-cafe

Thiết kế mô hình Kid Cafe

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về gải pháp thiết kế mô hình Kid Cafe đang rất thịnh hành hiện nay…

Giải pháp làm mát cho khu vui chơi

Giải pháp làm mát tiết kiệm không dùng máy lạnh trong khu vui chơi

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về giải pháp làm mát hiệu quả không cần dùng máy lạnh…

Thanh lý khu vui chơi

Tại sao có nhiều KVC lại thanh lý

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về việc tại sao ngày càng nhiều khu vui chơi bị thanh lý…

Các trò chơi hấp dẫn nhất

Xe điện đụng Bumper Car

Xe điện đụng Bumber Car

Xe điện đụng bumber Car chạy bằng pin xạc, mềm mại và an toàn, chạy êm ái…

Trò chơi núi lửa

Trò chơi leo và trượt núi lửa

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về gải pháp tuyển dụng và quản lý Khu vui chơi.

Trò chơi leo núi nhân tạo

Trò chơi Leo núi nhân tạo

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về Các tiêu chí xây dựng một khu vui chơi hiệu quả

Trò chơi trượt phao

Trò chơi trượt phao

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về gải pháp thiết kế mô hình Kid Cafe đang rất thịnh hành hiện nay…

Giải pháp làm mát cho khu vui chơi

5 tiêu chí xây dựng Khu vui chơi

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về Các tiêu chí xây dựng một khu vui chơi hiệu quả

5 tiêu chí đầu tư khu vui chơi

5 tiêu chí xây dựng Khu vui chơi

Mr. Phan Anh Vũ chia sẻ về Các tiêu chí xây dựng một khu vui chơi hiệu quả