Cup Of Tea Cafe & Bistro

Menu nhiều món hay ho gồm cả đồ uống và bánh ngọt. Mình chọn một sữa Peanut Punch 45k, là sữa lạc handmade có hương vani. Uống nóng rất ngon luôn, sữa thơm và bùi mùi lạc, còn lợn cợn vụn lạc ấy.

Danh mục: