Game tương tác máy chiếu trên tường và sàn

Nhìn chung các thể loại Game tương tác máy chiếu bao gồm các thiết bị sau: 01 Máy chiếu, 01 máy tính chứa dữ liệu và vận hành Game, 01 Camera nhận diện, 02 mắt thần Lazer cảm biến bề mặt, dây kết nối… Vẫn là các thiết bị này, nhưng được chuyển thể thành nhiều thể laoị Game khác nhau ứng dụng cho mục đích chơi như thế nào.
Các thể loại game tương tác máy chiếu gồm:
1. Game tương tác trên tường, game ném bóng tương tác.
Game tương tác trên tường thường được đặt trong hồ bóng chơi các trò chơi như ném bóng nay, ném Joombe, ném đĩa bay, Ngoài ra cũng phù hợp với các game
2. Game tương tác trên sàn.
3. Game tương tác cầu tụt.
4. Game tương tác bằng nghệ thuật vẽ tranh.
5. Game tương tác màn hình LED dưới sàn.

One thought on “Game tương tác máy chiếu trên tường và sàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now