Hội An Phố ở SkyKids Long Khánh

Tên Công Trình: Bảo Tàng Đồ Chơi Trẻ Em Việt Nam

Địa Chỉ: Thành phố Long Khánh – Đồng Nai

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: 1000m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 12/2019

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi