logo New World Huế

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi New World

Địa Điểm: Đường Lê Thánh Tôn, Phường Thuận Thành, TP Huế

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Diện Tích: 240m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 08/2018

Phối cảnh 3D New World Huế
Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi New World
Địa Điểm: Đường Lê Thánh Tôn, Phường Thuận Thành, TP Huế
Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân
Diện Tích: 240m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 08/2018

Từ khóa: 250m2 / Giáo trí