Máy chơi game nhập khẩu trong trung tâm thương mại

Tên Công Trình: Game Center trong TTTM

Địa chỉ: Tp. HCM

Diện tích: 850 m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2021

Hình thực tế thi công Game Center

Game center design001

Game center design002

Game center design003

Game center design004

Game center design005

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Game Center trong TTTM
Địa chỉ: Tp. HCM
Diện tích: 850 m2
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2021

Từ khóa: 800m2 / Game Center