Hình 2D khu vui chơi Hoàng Phúc

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em Hoàng Phúc

Địa chỉ: Xã Phú Lâm, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

Diện tích: 300 m2

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 12/2020

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em & Cafe Hoàng Phúc
Địa chỉ: Xã Phú Lâm, Huyện Tân Phú, Đồng Nai
Diện tích: 300 m2
Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 12/2020

Từ khóa: 300m2 / Mô hình Kid Cafe