logo kohi nam dinh

Tên Công Trình: Mô Hình KidZone Kohi Kafei

Địa Điểm: Ven hồ Đầm Best, Tỉnh Nam Định

Diện Tích: 150m2

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2024

Xem thêm các công trình do SkyNext Thực Hiện