• Tên công trình: Kid Cafe DoDi Kid Club
  • Thể loại: Khu vui chơi Kid Cafe
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Thời gian hoàn thành: 2021

>>>Xem thêm: Mô hình cafe kết hợp khu vui chơi trẻ em

 

Tên công trình: Kid Cafe DoDi Kid Club Thể loại: Khu vui chơi Kid Cafe Địa điểm: Hà Nội Thời gian hoàn thành: 2021 >>>Xem thêm: Mô hình cafe kết hợp khu vui chơi trẻ em  

Từ khóa: 400m2 / Mô hình Kid Cafe