Khu vui chơi kiểu mới được thiết kế đẹp mắt

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em Game Center SkyKids

Địa chỉ: Tp. HCM

Diện tích: 500-800 m2

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Thiết kế tháng 3.2021 (chưa thi công xong)

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui CHơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Cao Cấp SkyKids
Địa chỉ: Tp. HCM
Diện tích: 500-800 m2
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Từ khóa: 800m2 / Game Center