Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Cao Cấp SkyKids

Địa chỉ: Tp. HCM

Diện tích: 500-800 m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Thiết kế tháng 3.2021(chưa thi công xong)

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN