Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Vận Động Trong Nhà

Địa chỉ: Tỉnh Long An

Diện tích: 2500m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 12.2020(chưa khai trương)

XEM THÊM HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH THI CÔNG TẠI MẶT BẰNG

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

XEM THÊM HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH THI CÔNG TẠI MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN