Logo Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp KITTY

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp KITTY

Địa Điểm: TP. Buôn Mê Thuột, Đắc Lắk

Chủ Đầu Tư: CTY TNHH Giáo Dục KITTY

Diện Tích: 2.500 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 10/2017

Mặt bằng thiết kế khu vui chơi trẻ em
Mặt bằng thiết kế khu vui chơi trẻ em

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

>>>Xem thêm: Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi Trọn Gói

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp KITTY
Địa Điểm: TP. Buôn Mê Thuột, Đắc Lắk
Chủ Đầu Tư: CTY TNHH Giáo Dục KITTY
Diện Tích: 2.500 m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 10/2017

Từ khóa: hướng nghiệp / lớn hơn 1200m2