Logo Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp KITTY

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp KITTY

Địa Điểm: TP. Buôn Mê Thuột, Đắc Lắk

Chủ Đầu Tư: CTY TNHH Giáo Dục KITTY

Diện Tích: 2.500 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 10/2017

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi