Logo Trường Mầm Non Canary Quận 6

Tên Công Trình: Trường Mầm Non Canary Quận 6

Địa Chỉ: Quận 6, TP HCM

Diện Tích: m2

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2017

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi