Logo Doo Doo Primeum Kids Cafe

Tên Công Trình: Mô Hình Doo Doo Premium Kids Cafe

Địa Chỉ: TP Hà Nội

Diện Tích: 250m2

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2021

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện