Logo Happy Town

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Happy Town

  • Địa Chỉ: Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận
  • Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
  • Thể loại: Khu vui chơi Kid Cafe
  • Diện Tích: 300m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2019
Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu vui chơi trẻ em Happy Town 
Địa Chỉ: Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
Diện Tích: 300m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2019

Từ khóa: 300m2 / Giáo trí