Logo Happy Town

Tên Công Trình: Khu vui chơi trẻ em Happy Town 

Địa Chỉ: Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: 300m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2019

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi