Tiniworld-quan7-concept-design (1)

Tên Công Trình: Lắp Đặt Khu Vui Chơi 450m2 Cho TiniWorld

Địa Điểm: Trung Tâm Thương Mại, TP HCM

Diện Tích: 450m2

Thể loại: Khu vui chơi 450m2

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2016

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Từ khóa: 450m2 / Giáo trí