thiết kế khu vui chơi trẻ em Quy Nhơn

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Happy Garden

  • Địa Chỉ: TP Quy Nhơn – Bình Định
  • Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
  • Hạng mục: Khu vui chơi
  • Diện Tích: 600m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2020
Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Happy Garden
Địa Chỉ: TP Quy Nhơn – Bình Định
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
Diện Tích: 600m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2020

Từ khóa: 600m2 / Giáo trí