thiết kế khu vui chơi trẻ em Quy Nhơn

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Happy Garden

Địa Chỉ: TP Quy Nhơn – Bình Định

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: 600m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2020

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi