Giải pháp khu vui chơi hiện đại

Tên Công Trình: Thiết Kế Quán Cafe Kết Hợp Khu Vui Chơi

Địa Điểm: TP Hải Phòng, Việt Nam

Diện Tích: 450 m2

Thể Loại: Khu vui chơi

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2021

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện
Từ khóa: 450m2 / Mô hình Kid Cafe