Logo Cloud

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi CLOUD KIDS

  • Địa Điểm: KCN Sóng Thần, Bình Dương
  • Chỉ Đầu Tư: KH Cá Nhân
  • Thể loại: Khu vui chơi Kid Cafe
  • Diện Tích: 250m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 05/2018
Phối cảnh Khu vui chơi Cloud-Kids Bình Dương

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi CLOUD KIDS
Địa Điểm: KCN Sóng Thần, Bình Dương
Chỉ Đầu Tư: KH Cá Nhân
Diện Tích: 250m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 05/2018

Từ khóa: 250m2 / Giáo trí