Logo Cloud

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi CLOUD KIDS

Địa Điểm: KCN Sóng Thần, Bình Dương

Chỉ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Diện Tích: 250m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 05/2018

Phối cảnh Khu vui chơi Cloud-Kids Bình Dương

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi