Hệ thống tiniworld

Tên Công Trình: Bản Vẽ 3D Khu Vui Chơi TiniWorld Thế Giới Kẹo

Địa Điểm: TP HCM

Thể loại: Concept Design

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2016

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Từ khóa: 450m2 / Giáo trí