Logo Hoa Thủy Tiên

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp Hoa Thủy Tiên

  • Địa Điểm: Trường MN Hoa Thủy Tiên, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  • Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
  • Hạng mục: Khu vui chơi
  • Diện Tích: 2.000 m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2015
Phối cảnh 3D khu vui chơi hướng nghiệp Hoa Thủy Tiên

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

>>>Xem thêm: Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi Trọn Gói

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp Hoa Thủy Tiên
Địa Điểm: Trường MN Hoa Thủy Tiên, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
Diện Tích: 2.000 m2
Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2015

Từ khóa: lớn hơn 1200m2 / Trường học