Logo Hoa Thủy Tiên

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp Hoa Thủy Tiên

Địa Điểm: Trường MN Hoa Thủy Tiên, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: 2.000 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2015

Phối cảnh 3D khu vui chơi hướng nghiệp Hoa Thủy Tiên

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi