Logo Kids City Vũng Tàu

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Kids City

Địa Điểm: TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ Đầu Tư: Khách hàng cá nhân

Diện tích: 450 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 1/2018

Phối cảnh 3D Khu vui chơi Kids City Vũng Tàu

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi