Logo Kids City Vũng Tàu

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Kids City

Địa Điểm: TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ Đầu Tư: KH cá nhân

Diện tích: 450 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 1/2018

Phối cảnh 3D Khu vui chơi Kids City Vũng Tàu
Xem Thêm Các Công Trình Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Kids City
Địa Điểm: TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Chủ Đầu Tư: Khách hàng cá nhân
Diện tích: 450 m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 1/2018

Từ khóa: 450m2 / Giáo trí