Logo Funny Kids

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Funny Kids – TTTM Vincom Móng Cái

Địa Chỉ: TP Móng Cái – Quảng Ninh

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: 650m2 

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2019

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi