Logo LitoKidz Nhơn Trạch

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em LitoKidz

Địa Chỉ: Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Diện Tích: 250m2

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2022

Xem Thêm Công Trình Khu Vui Chơi