Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Tuấn Việt Kids

Địa Điểm: TTTM Tuấn Việt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Chủ Đầu Tư: TTTM Tuấn Việt

Diện tích: 700m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 5/2017

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi