Snow Town Sài gòn

Tên Công Trình: Thiết Kế Khu Chơi Tuyết SnowTown Quận 2

Địa Điểm: Quận 2, TP HCM

Hạng Mục: Thiết kế khu chơi tuyết

Chủ Đầu Tư: Snowtown

Năm Hoàn Thành: 2018

Đơn Vị Cải Tạo: SkyNext

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN