logo tyty kids

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi TYTY KIDS

Địa Chỉ: TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Chủ Đầu Tư: Khách hàng doanh nghiệp

Diện Tích: 900m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 10/2017

Hình 3D khu vui chơi trẻ em TYTY Kids Gia Lai

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi