logo tyty kids

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi TYTY KIDS

  • Địa Chỉ: TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
  • Chủ Đầu Tư: Khách hàng doanh nghiệp
  • Hạng mục: Khu vui chơi
  • Diện Tích: 900m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 10/2017
Hình 3D khu vui chơi trẻ em TYTY Kids Gia Lai
Xem Thêm Các Công Trình Đã Thực HIện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi TYTY KIDS
Địa Chỉ: TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Chủ Đầu Tư: Khách hàng doanh nghiệp
Diện Tích: 900m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 10/2017

Từ khóa: 900m2 / Giáo trí