Hệ thống tiniworld

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi tiNiWorld Tân Bình

  • Địa Điểm: Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  • Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
  • Hạng mục: Khu vui chơi
  • Diện Tích: m2
  • Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2015

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

>>>Xem thêm: Dịch Vụ Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi Trọn Gói

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi tiNiWorld Tân Bình
Địa Điểm: Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp
Diện Tích: m2
Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2015

Từ khóa: 800m2 / Giáo trí