Logo Khu Vui Chơi HaaHoo

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Mr HaaHoo 2

Địa Điểm: Tòa Nhà Dolphin – Mỹ Đình, Hà Nội

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Diện Tích: 600m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 10/2018

3D khu vui chơi Mr Haahoo Hà Nội
Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Mr HaaHoo 2
Địa Điểm: Tòa Nhà Dolphin – Mỹ Đình, Hà Nội
Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân
Diện Tích: 600m2
Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 10/2018

Từ khóa: 600m2 / Giáo trí