Logo Khu Vui Chơi HaaHoo

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Mr HaaHoo 2

Địa Điểm: Tòa Nhà Dolphin – Mỹ Đình, Hà Nội

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Diện Tích: 600m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 10/2018

3D khu vui chơi Mr Haahoo Hà Nội

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi