khu vui chơi tomato trí đức

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Tomato Kids

Địa Điểm: Nhà Sách Trí Đức BookStore – Đống Đa, Hà Nội

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Diện Tích: 500 m2

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 11/2018

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi