logo KOI KIDS

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi ToKoi For Kids Bình Dương

Địa Chỉ: TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Diện Tích: 200m2 – Thể loại: Khu vui chơi Kid Cafe

Chủ Đầu Tư: KH Cá Nhân

Thời Gian Hoàn Thành: Năm 2021

Xem Thêm Các Công Trình Khu Vui Chơi Đã Thực Hiện

>>>Xem thêm: Mô hình cafe kết hợp khu vui chơi trẻ em

>>>Xem thêm: Mô hình cafe kết hợp khu vui chơi trẻ em

Từ khóa: 400m2 / Mô hình Kid Cafe