Logo Funny Kids

Tên Công Trình: Khu Vui Chơi Funny Kids Vincom Móng Cái

Địa Chỉ: Thành phố Móng Cái – Quảng Ninh

Chủ Đầu Tư: Khách Hàng Doanh Nghiệp

Diện Tích: 650m2 trong Trung tâm thương mại

Thời Gian Hoàn Thành: Tháng 3/2019

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN KINH DOANH

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TƯ VẤN KINH DOANH

Từ khóa: Tổng hợp khu vui chơi